Välkommen till Högalids Takservice

Högalids Takservice är ett väletablerat takläggningsföretag från Södermalm Stockholm som hjälper privatpersoner, föreningar och företag med takarbeten sedan 1983. Vi utför Takomläggningar och renoveringar i tegel och plåt, Takmålning, Taksäkerhet, Vattenavrinning samt Snöskottning vintertid. Välkommen!