Välkommen till Högalids Takservice

Högalids Takservice är ett väletablerat byggföretag som hjälper privatpersoner,
föreningar och företag med taktjänster sedan 1983.
Vi utför Takomläggningar och renoveringar i tegel och plåt, Takmålning, Taksäkerheter, Vattenavrinning samt Snöskottning vintertid.
Välkommen!